Giải pháp iHIS – Bệnh Viện Điện Tử

Giải pháp iHIS – Bệnh Viện Điện Tử

Công ty Cổ Phần PowerSoft chuyên cung cấp và chuyển giao công nghệ, giải pháp phần mềm trong các lĩnh vực quản trị hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP. Đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh và bệnh viện.

Hiện nay, PowerSoft đang cung cấp giải pháp iHIS dành cho các bệnh viện. Giải pháp này sẽ đáp ứng nhu cầu kết xuất dữ liệu đầu ra trong các báo cáo giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT (theo Công văn 9324/BYT-BH và QĐ 917/QĐ-BHXH hiện tại của Bộ Y tế) và Hệ thống quản lý ngành.

Giải pháp iHIS có nhiều tính năng quan trọng:

-    Hỗ trợ cán bộ trong bệnh viện quản lý công việc khám chữa bệnh

-    Hỗ trợ lãnh đạo bệnh viện theo dõi công tác khám chữ bệnh một cách nhanh nhất để từ đó đưa ra các điều chỉnh hợp lý trong từng giai đoạn.

-    Hệ thống báo cáo tổng hợp dữ liệu được truy xuất nhanh, cung cấp tất cả thông tin liên quan toàn bệnh viện theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Từ đó có thể đưa ra các quyết định, chính sách phù hợp dựa trên các báo cáo, thống kê này.

-    Tiến tới thực hiện việc quản lý bệnh án điện tử y tế toàn dân.

Ngoài ra, giải pháp iHIS giúp tăng hiệu quả về mặt quản lý và điều hành bệnh viện. Giúp thông tin trao đổi giữa các khoa/phòng được truyền tải nhanh chóng, chính xác. Tạo được sự tin cậy cho bệnh nhân khi điều trị tại bệnh viện thông qua việc lưu trữ tất cả thông tin tiền sử của bệnh nhân.

Thông tin chi tiết có tại website: www.powersoft.vn